Информация за преписката

Възложител: Агенция за социално подпомагане /АСП/
Номер: 00496-2019-0038
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/operativni-programi
Процедура: Открита процедура
Описание: Изработване и доставка на следните рекламни материали: чанти за документи, банери, химикалки, USB флаш – памети, чанти за лаптоп, информационни табели, стикери за оборудване, банери и конферентни пакети, съдържащи чанта, папка, химикалка и бадж.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/05/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   909173   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         24.04.2019 30.04.2019
2   909174   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.04.2019 30.04.2019
3   930386   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.08.2019 02.09.2019
4   945825   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.11.2019 22.11.2019