Информация за преписката

Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Номер: 02030-2019-0003
Адрес на профила на купувача: http://profile.gdin.bg/a562e5a867c37b16881d8a564f039870
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на възлаганата обществена поръчка включва изработването, отпечатването и доставката на ваучери за храна, използвани като средство за замяна от служители на на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби за срок от 12 месеца, в търговски обекти, осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, с които операторът (Изпълнителят) има сключени договори за обслужване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/06/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   908574   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.04.2019 25.04.2019
2   908596   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.04.2019 25.04.2019
3   926571   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.08.2019 09.08.2019