Информация за преписката

Възложител: Топлофикация - ВТ АД, Велико Търново
Номер: 05270-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.toplo-vt.com/
Процедура: Публично състезание
Описание: Разглобяване на генератора; Почистване и ревизия на контактни повърхнини, уплътнения и други; Почистване и ревизия на ротор; Дефектовка, изготвяне на схеми и технологични карти; Демонтаж на изолатори и клемна кутия, диагностика на ел. части; Дебобинаж и подготовка на статора за полагане на намотките;Навиване на секции; Бандажиране; Формоване на секциите; Изпичане на секциите; Основна изолация и бандажиране; Полагане; Направа на връзки; Кенотрониране;Измерване; Сглобяване на генератора
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/04/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   907171   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.04.2019 12.04.2019
2   907180   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.04.2019 12.04.2019
3   911463   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.05.2019 14.05.2019