Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2019-0007
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Сключване на рамково споразумение за доставка на 33 000 чифта обувки цели полеви, летни, за срок от 36 месеца.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   902761   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.03.2019 25.03.2019
2   902763   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.03.2019 25.03.2019
3   931339   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         02.09.2019 02.09.2019
4   972699   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         15.04.2020 15.04.2020