Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2019-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page%2C1677
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Несебър за 2019 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/04/2019 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   901557   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.03.2019 20.03.2019
2   901558   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.03.2019 20.03.2019
3   914942   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.06.2019 07.06.2019