Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2019-0011
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37509
Процедура: Открита процедура
Описание: Предвижда се извършване на следните видове ремонтни дейности: отстравянане на стара блажна боя по цокъл; шпакловка и грундиране на стени и тавани; боядисване на новошпакловани стени и тавани с латекс; демонтаж и подмяна на стари осветителни тела с ново, лед осветление; доставка и монтаж на ОСБ плоскости над паркет; доставка и монтаж на нова винилова настилка и нови первази.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/04/2019 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   897291   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.02.2019 01.03.2019
2   897293   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.02.2019 01.03.2019
3   914804   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.06.2019 06.06.2019
4   949903   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.12.2019 17.12.2019