Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Красна поляна"
Номер: 01259-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.krasnapoliana.com/2019/199-01259-2019-0001%20
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката включва: Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детски градини, обединени детски заведения и детски ясли на територията на район Красна поляна.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/03/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   891879   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.01.2019 04.02.2019
2   891881   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.01.2019 04.02.2019
3   911885   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.05.2019 20.05.2019