Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2019-0003
Адрес на профила на купувача: https://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-005
Процедура:
Описание: Сключване на рамково споразумение за 48 месеца за доставка на Бойна каска и Бронежилетка БСЧ-IV по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на Бойна каска. Изделието е прдназначено за противоосколочна и противокуршумна защита на главата на войника и следва да осигурява защита от преки попадения и рикошети на куршуми с мек сърдечник на пистолетни и револверни патрони. Обособена позиция № 2- Доставка на Бронежилетка БСЧ IV. Изделието следва да осигурява индивидуална защита на торса, слабините и врата срещу най- разпространените куршуми за късоцевно стрелково оръжие, осколки и пробождане с остри предмети. Посредством допълнителните вложки, осигурява повишена защита на жизненоважни области на торса срещунай-разпространените бронебойни куршуми за дългоцевно стрелково оръжие с калибър до 7.62 mm.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/03/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   890238   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.01.2019 25.01.2019
2   890241   Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)     23.01.2019 25.01.2019
3   949447   Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)     16.12.2019 18.12.2019