Информация за преписката

Възложител: Община Белоградчик
Номер: 00287-2018-0014
Адрес на профила на купувача: http://belogradchik.bg/?p=18716
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмета на поръчката включва извършването на следните дейности: Дейност № 1: „Зимно поддържане и снегопочистване на местни общински пътища на територията на Община Белоградчик” Дейност № 2: „Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр.Белоградчик и основни улици в селата на територията на Община Белоградчик” Дейност № 3: „Зимно поддържане и снегопочистване по улиците „Цар Иван Срацимир” и „Славянска”, като част от републикански път ІІІ-102 Бела-Белоградчик – Долни Лом – граница Монтана от км.14+695 до км.15+753 (обща дължина 1,058 км)”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/01/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   885390   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.12.2018 27.12.2018
2   885391   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.12.2018 27.12.2018
3   892323   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.02.2019 04.02.2019