Информация за преписката

Възложител: Агенция по заетостта
Номер: 00311-2018-0041
Адрес на профила на купувача: https://www.az.government.bg/bg/profiles/view/322-ay-elektronna-biblioteka-ae-izgrajdane-i-poddyrjane-au-po-proekt-bg05-m9-op001-1-004-0001-s01-ay-podobrjavane-kaches/
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка за „Електронна библиотека – изграждане и поддържане” обхваща изпълнението на следните основни дейности, разделени на два основни етапа: Етап А. Анализ на текущото състояние и нуждите, концепция и дизайн, разработка, тестване на електронна библиотека, внедряване и интегриране в информационна система на Агенция по заетостта, документиране и обучение на служители. Етап Б.Електронната библиотека трябва осигури интерактивна онлайн среда за систематизиране и намиране на електронни информационни материали от вътрешните и външните потребители. В периода на поддръжка на електронната библиотека е необходимо да се обезпечи работоспособността на системата, да се осигури постоянен мониторинг и да се предупреди Възложителят при поява на индикации за забавяне или спиране работата на системата, както и да се предоставят препоръки за отстраняване на проблема, ако не е възможно да бъде избегнат или предотвратен, без намесата на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/02/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   885000   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.12.2018 27.12.2018
2   885005   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.12.2018 27.12.2018
3   910397   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.05.2019 09.05.2019