Информация за преписката

Възложител: Агенция за социално подпомагане /АСП/
Номер: 00496-2018-0111
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/operativni-programi/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2379&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Открита процедура
Описание: „Изработване и доставка на рекламни и нформационни материали“. Обособена позиция 1 – „Изработване и доставка на рекламни брошури, папки, календари, тефтери, дъждобрани и тениски“. Обособена позиция 2 – „Изработване и доставка на рекламни чанти, банери, химикалки, USB флаш – памети, чадъри, елеци, настолни щипки за бележки, информационни табели, стикери и брандиране на МПС“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/01/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   882472   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.12.2018 10.12.2018
2   882487   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.12.2018 10.12.2018
3   885030   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     20.12.2018 27.12.2018
4   913865   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.05.2019 03.06.2019
5   929378   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.08.2019 22.08.2019