Информация за преписката

Възложител: Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - гр. Кърджали
Номер: 00556-2018-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.dpb-kardjali.bg
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставка на природен газ за нуждите на Държавна психиатрична болница - Кърджали, гр.Кърджали, ул.Добрич 44. Срок за изпълнение на договора 12 месеца.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   881416   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.12.2018 03.12.2018
2   892248   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.02.2019 04.02.2019
3   970843   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.04.2020 02.04.2020