Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/
Номер: 01666-2018-0010
Адрес на профила на купувача: http://www.dans.int/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, хотелски резервации, застраховки и други съпътстващи услуги, с оглед обезпечаване на дейността на Агенцията в участието й по международни проекти.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/01/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   881197   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.11.2018 03.12.2018
2   881231   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.11.2018 03.12.2018
3   910254   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.05.2019 09.05.2019