Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2018-0019
Адрес на профила на купувача: https://www.vik.bg/public-procurement/view/OPO-4-19-s-predmet-quotVaorazhena-i-nevaorazhena-ohrana-na-obekti-na-quotViKquot-EOOD---Plovdiv-v-grad-Plovdiv-i-oblast-Plovdivquot.html
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на "ВиК" ЕООД - Пловдив в град Пловдив и област Пловдив за период 12 (дванадесет) месеца считано от 05.01.2019 г. и/или до изчерпване на стойността по чл. 20, ал. 2, т. 2 до съответния праг по ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗОП.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   879063   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.11.2018 19.11.2018
2   887193   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         09.01.2019 09.01.2019
3   957909   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.02.2020 03.02.2020