Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане - Монтана
Номер: 00496-2018-0101
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2370&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Монтана за отоплителен сезон 2018/2019г.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   878222   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.11.2018 13.11.2018
2   880500   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.11.2018 27.11.2018
3   881639   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.12.2018 04.12.2018