Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2018-0049
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/35770
Процедура: Открита процедура
Описание: Предвижда се да бъде изграден довеждащ топлопровод от камера № K47 / находяща се до фонтан „Гъбките“на кръстовището на бул. „Демокрация“ и ул. “Адам Мицкевич“/ до абонатна станция, монтирана в реконструираната сграда на ПГ по Транспорт – гр.Бургас в УПИ VIII, кв.47 по плана на к-с „Лазур“, преминаващ в трасето на улично платно на бул. „Демокрация“ в посока бул.“Стефан Стамболов“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/12/2018 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   877030   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.11.2018 09.11.2018
2   877034   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.11.2018 09.11.2018
3   884181   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.12.2018 20.12.2018
4   919701   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.07.2019 05.07.2019