Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2018-0041
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-074
Процедура:
Описание: Доставка на барутни заряди и пиротехнически изделия за авиационна техника. Доставката включва барутните заряди и пиротехническите изделия, обезпечаващи работата на катапултни кресла К-36ДМ и К-36Л, защитен пилотски шлем ЗШ-5А (ЗШ- 5МКВ-2) и други възли и агрегати на въздухоплавателни средства.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/11/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   874088   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.10.2018 22.10.2018
2   874091   Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)     19.10.2018 22.10.2018
3   919587   Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)     01.07.2019 03.07.2019
4   943653   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.11.2019 08.11.2019