Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Стара река към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2018-0153
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2465
Процедура: Открита процедура
Описание: Тази процедура се провежда за определяне на изпълнител за извършване на услуга с предмет „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Стара река“, зa срок от 24 месеца“ Доставка на нови гуми (зимни и летни), в зависимост от нуждите на Възложителя; - Смяна на гуми (нови или собствени на ТП „ДГС Стара река”) - демонтаж, монтаж и баланс – извършва се при подготовка на служебните МПС за използване през пролетно-летния и есенно–зимния период и при необходимост. - Ремонт на гуми.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/11/2018 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   872175   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.10.2018 15.10.2018
2   872201   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.10.2018 15.10.2018
3   886546   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.01.2019 08.01.2019