Информация за преписката

Възложител: Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Бургас
Номер: 00936-2018-0001
Адрес на профила на купувача: https://dmsgd-bs.com/publicproc/obshtestveni-porachki-protsedura/ps-001-02-10-2018-god-dostavka-na-hranitelni-produkti-za-nuzhdite-na-dmsgd-gr-burgas-po-11-obosobeni-pozitsii/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас по 11 обособени позиции: ОП №1: Месо и месни продукти ОП №2: Мляко и млечни продукти ОП №3: Масла и мазнини ОП №4: Риба, рибни продукти и други морски храни ОП №5: Яйца ОП №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа ОП №7: Картофи, кореноплодни и варива ОП №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях ОП №9: Други хранителни продукти ОП №10: Детски пюрета и каши ОП №11: Млека за кърмачета, преходни млека и специализирани формули Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към документацията. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/10/2018 14:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   870544   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.10.2018 02.10.2018
2   870547   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.10.2018 02.10.2018
3   895587   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.02.2019 19.02.2019
4   909337   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.04.2019 25.04.2019
5   961008   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2020 19.02.2020
6   961009   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2020 19.02.2020
7   961010   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2020 19.02.2020
8   961012   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2020 19.02.2020
9   961013   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2020 19.02.2020
10   961014   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2020 19.02.2020
11   961015   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2020 19.02.2020
12   961016   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2020 19.02.2020
13   961017   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2020 19.02.2020
14   961018   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2020 19.02.2020