Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/
Номер: 01666-2018-0009
Адрес на профила на купувача: http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на обществената поръчка е „Доставка на офис и кухненско обзавеждане по обособени позиции”: - Обособена позиция № 1 – „Доставка на метални каси и метални шкафове по спецификация“ с общ брой артикули - 120; - Обособена позиция № 2 – „Доставка на метални стелажи по спецификация“ с общ брой артикули - 100; - Обособена позиция № 3 –„Доставка на столове по спецификация“ с общ брой артикули – 270.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/11/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   869972   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.09.2018 01.10.2018
2   869976   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.09.2018 01.10.2018
3   886227   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.01.2019 07.01.2019
4   886831   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.01.2019 08.01.2019
5   889602   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.01.2019 22.01.2019
6   890858   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2019 28.01.2019
7   892890   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.02.2019 06.02.2019