Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2018-0035
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на компютърни конфигурации и периферна техника, както следва: 1.1.Обособена позиция № 1-Персонален компютър, съгласно ТС А76.2777.17 и Преносими компютри, съгласно ТС С92.2581.16 1.2.Обособена позиция № 2-Лазерно мултифункционално устройство, съгласно ТС А76.2779.17 и Мултифункционално устройство, съгласно ТС А76.2779.17 1.3.Обособена позиция № 3-Принтер лазерен, съгласно ТС А76.2778.17 1.4.Обособена позиция № 4-Мултимедиен проектор с екран, съгласно ТС А 76.2774.17 и Мултимедийни проектори, съгласно ТС А76.2776.17 1.5.Обособена позиция № 5-Настолни компютри, съгласно ТС С92.2495.16 1.6.Обособена позиция № 6-Скенери с листоподаващо устройство, съгласно ТС С92.2895.18 1.7.Обособена позиция № 7-Точки за достъп до безжична мрежа, съгласно т.3.1.1. и т.3.1.2. от ТС С92.2530.16 1.8.Обособена позиция № 8-Преносими компютри, съгласно ТС А76.2665.17 и Настолни компютри, съгласно ТС А76.2666.17
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/10/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   868826   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.09.2018 25.09.2018
2   868830   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.09.2018 25.09.2018
3   892250   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.02.2019 04.02.2019
4   914444   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.05.2019 03.06.2019
5   920964   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.07.2019 09.07.2019
6   923029   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.07.2019 22.07.2019
7   941421   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.10.2019 28.10.2019
8   941425   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.10.2019 28.10.2019
9   942465   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.10.2019 04.11.2019