Информация за преписката

Възложител: Национална гвардейска част
Номер: 00981-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.guards-bg.com/index.php/procurement/protzeduri
Процедура: Пряко договаряне
Описание: 1.Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и акселбант червен офицерски-до 2бр. ;2.Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и етишкет червен сержантски и войнишки-до 30бр.;3.Мундир гвардейски червен /зимен/ с украса, комплект с кушак и акселбант бял офицерски-до 3 бр.;4.Мундир гвардейски червен /зимен/ с украса, комплект с кушак и етишкет бял сержантски и войнишки-до 26бр.;5.Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда офицерски-до 2бр.;6.Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда сержантски и войнишки-до 30бр.;7.Калпак гвардейски сив зимен, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда офицерски-до 2бр.;8.Калпак гвардейски сив зимен, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда сержантски и войнишки до 30бр.;9.Безкозирка бяла-до 50бр.;10.Фуражка ОВ-до 50бр.;11.Костюм ОВ-до 100бр.;12.Фуражка ВВС-до 50бр.;13.Костюм ВВС-до 50бр.;14.Шинел гвардейски офицерски-до 4бр.;15.Шинел гвардейски сержантски/войнишки-до 24бр.;16.Шинел ВВС офицерски-до 2бр.;17.Шинел ВВС сержантски/войнишки-до 26бр.;18.Шинел ВМС офицерски-до 2бр.;19.Шинел ВМС сержантски/войнишки-до 22бр.;20.Акселбант ОВ офицерски-до 15бр.;21.Акселбант ОВ сержантски/войнишки-до 185бр.;22.Акселбант ВВС офицерски-до 5бр.;23.Акселбант ВВС сержантски/войнишки-до 95бр.;24.Акселбант ВМС офицерски-до 5бр.;25.Акселбант ВМС сержантски/войнишки-до 95бр..

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   867180   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.09.2018 12.09.2018
2   883207   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.12.2018 12.12.2018
3   913462   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.05.2019 27.05.2019