Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2018-0032
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на обувки цели полеви, черни зимни.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/10/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   866858   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.09.2018 12.09.2018
2   866859   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.09.2018 12.09.2018
3   894051   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.02.2019 15.02.2019
4   955770   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.01.2020 22.01.2020