Информация за преписката

Възложител: Община Симеоновград
Номер: 00638-2018-0011
Адрес на профила на купувача: http://www.simeonovgrad.bg/profilebuyer
Процедура: Открита процедура
Описание: Проектът Изпълнение на СМР „Рехабилитация и реконструкция на участък от ул. „Стефан Стамболов“ от пл. „Шейновски“ до ул. „Ал.Стамболийски“, град Симеоновград, Община Симеоновград, Област Хасково (асфалтиране, водопровод и канализация)“ има за обща цел да се подобри модерна, здравословна и функционална техническа инфраструктура на територията на град Симеоновград.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/10/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   866688   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.09.2018 12.09.2018
2   866691   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2018 12.09.2018
3   883732   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.12.2018 17.12.2018