Информация за преписката

Възложител: Сухопътни войски - Военно формирование 22450
Номер: 02953-2018-0010
Адрес на профила на купувача: http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Превоз на военни товари, техника, въоръжение и съпровождащия ги личен състав от военни формирования на Сухопътните войски с железопътен транспорт по железопътните линии за вътрешни съобщения по следните направления: 1. жп гара Зимница – жп гара Сливен – жп гара Харманли – общо текло на товара 885 тона разпределен в 32 вагона, от които Rgs - 20 бр., Smmps – 11 бр. и 2В – 1 бр. 2. жп гара Харманли – жп гара Зимница – общо текло на товара 470 тона разпределен в 22 вагона, от които Rgs - 20 бр., Smmps – 1 бр. и 2В – 1 бр. 3. жп гара Карлово – жп гара Харманли – общо тегло на товара 624 тона разпределен в 27 вагона, от които Rgs - 25 бр., Smmps – 1 бр. и 2В – 1 бр. 4. жп гара Казанлък – жп гара Харманли - общо тегло на товара 234 тона разпределен в 9 вагона, от които Rgs - 7 бр., Smmps – 1 бр. и 2В – 1 бр. 5. жп гара Харманли - жп гара Карлово – общо тегло на товара 624 тона разпределен в 27 вагона, от които Rgs - 25 бр., Smmps – 1 бр. и 2В – 1 бр. 6. жп гара Харманли - жп гара Казанлък - общо тегло на товара 234 тона разпределен в 9 вагона, от които Rgs - 7 бр., Smmps – 1 бр. и 2В – 1 бр. 7. жп гара Харманли – жп гара Сливен – общо тегло на товара 423 тона разпределен в 11 вагона, от които Smmps – 10 бр. и 2В – 1 бр.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   866582   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.09.2018 10.09.2018
2   870965   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
3   890483   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2019 24.01.2019