Информация за преписката

Възложител: "Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД - Старо наименование /Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Стара Загора ЕООД/
Номер: 00731-2018-0007
Адрес на профила на купувача: http://oncosz.com/?page_id=4955
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на медицински изделия за нуждите на възложителя по 178 обособени позиции, подробно описани в "технически спецификации" от документацията на ОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/10/2018 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   866250   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.09.2018 07.09.2018
2   866254   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.09.2018 07.09.2018
3   895207   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.02.2019 21.02.2019
4   899620   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.03.2019 11.03.2019
5   901487   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.03.2019 20.03.2019
6   903025   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.03.2019 27.03.2019
7   905181   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.04.2019 03.04.2019