Информация за преписката

Възложител: Община Смядово
Номер: 00627-2018-0008
Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на обществената поръчка - „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на част от улица "Славянска" в гр.Смядово – 2018г.“ ОБЕКТ на настоящата поръчка е проектиране, рехабилитация и реконструкция на част от улица "Славянска" (от кръстовището с ул."Йордан Овчаров” до кръстовището с осова точка № 291) гр.Смядово.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/09/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   862442   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.08.2018 13.08.2018
2   862443   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.08.2018 13.08.2018
3   880393   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.11.2018 27.11.2018
4   889224   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2019 17.01.2019