Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0021
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=206
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предмет на поръчката е Доставка на безоловен бензин, дизелово гориво и Газ пропан-бутан за нуждите на Община Свищов, ОССД, ОП „Чистота-Свищов, ОП „Обреди-Свищов, както следва: Дизелово моторно гориво с код по CPV - 09134200-9 – 1 040 000 литра ± 10 % Безоловен бензин А-95Н с код по CPV - 09132100-4 – 186 000 литра ± 10 % Газ пропан-бутан с код по CPV 09122000-0 – 150 000 литра ± 10 % Газ пропан-бутан (бутилки 10 кг) с код по CPV 09122000-0 – 40 бр. (666 л./ 400 кг) ± 10 %

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   861384   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.08.2018 06.08.2018
2   864020   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2018 24.08.2018