Информация за преписката

Възложител: Община Царево
Номер: 00079-2018-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g/drugi-vidove-protzeduri
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставките са разделени на две поръчки: По поръчка №1: Доставка на гориво за отопление - 250 000 литра за нуждите на Община Царево за период от 5 години за следните обекти: СУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Царево, ДГ "Ален Мак" гр. Царево и ДГ "Делфинче" гр. Ахтопол. По поръчка №2: Доставка на пелети - 320 тона за период от 5 години за следните обекти: СУ “Н.Й.Вапцаров” гр.Царево, сграда с адрес: ул. Хан Аспарух №38 и филиал с адрес ул. Милин камък №13; Филиал на ДГ „Ален Мак” гр.Царево, с адрес: ул. Милин камък №13.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   855300   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.07.2018 04.07.2018
2   858696   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.07.2018 27.07.2018