Информация за преписката

Възложител: Община Баните, област Смолян
Номер: 00603-2018-0004
Адрес на профила на купувача: http://banite.egov.bg/wps/portal/banite/municipality/customer-profile/op.new/open-procedure/op02/op02
Процедура: Открита процедура
Описание: Избор на изпълнител на СМР по проект: "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа и пътища на територията на община Баните“ Обект на настоящата обществена поръчка е строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1а от ЗОП. Място на изпълнение на обществената поръчка - община Баните, област Смолян
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/07/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   852048   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.06.2018 21.06.2018
2   852050   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.06.2018 21.06.2018
3   867561   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.09.2018 17.09.2018
4   893132   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.02.2019 07.02.2019
5   893134   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.02.2019 07.02.2019
6   893140   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.02.2019 07.02.2019
7   893142   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.02.2019 07.02.2019
8   893144   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.02.2019 07.02.2019
9   893146   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.02.2019 07.02.2019
10   893147   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.02.2019 07.02.2019
11   893152   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.02.2019 07.02.2019
12   893154   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.02.2019 07.02.2019
13   915582   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.06.2019 10.06.2019
14   929955   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.08.2019 27.08.2019