Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0017
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=202
Процедура: Публично състезание
Описание: Рехабилитация на част от улична мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Детелина“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Вежен“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Екзарх Антим Първи“, ул. „Васил Левски“, ул. „Вихрен“, ул. „Младост“, ул. „Веслец“, ул. „Нове“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Мусала“, ул. „Никола Петков“, ул. „Григор Стоянов“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Подполковник Манолов“, ул. „Черни връх“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Градево“, ул. „Люлин“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Петър Парчевич“, ул. „Никола Славков“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Дядо Димитър Паничков“, ул. „Одрин“, ул. „Витоша“, ул. „Рила“, ул. „Янтра“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Даскал Тодор Петров“, ул. „Григор Начович“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Опълченска“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Георги Матев“, ул. „Димитър Шишманов“ на приблизително 8 000 кв. метра общинска улична мрежа.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/07/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   850339   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.06.2018 06.06.2018
2   850340   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.06.2018 06.06.2018
3   864074   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.08.2018 22.08.2018
4   977517   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.05.2020 15.05.2020