Информация за преписката

Възложител: Областна администрация - област Бургас
Номер: 00908-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://bsregion.org/bg/news/index/5/
Процедура: Публично състезание
Описание: Обособена позиция 1 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Иракли”, община Несебър“; Обособена позиция 2 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Поморие- север”, община Поморие“; Обособена позиция 3 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Сарафово юг 1”, община Бургас“; Обособена позиция 4 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Атанасовка коса” без част 1, община Бургас“;Обособена позиция 5 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Крайморие - юг”, община Бургас“;Обособена позиция 6 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Росенец - изток”, община Бургас“;Обособена позиция 7 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Алепу”, община Созопол“;Обособена позиция 8 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Корал”, община Царево“;Обособена позиция 9 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Резово”, община Царево
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31/05/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   846231   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.05.2018 10.05.2018
2   846233   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.05.2018 10.05.2018
3   862115   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.08.2018 10.08.2018
4   865737   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.09.2018 03.09.2018
5   874596   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.10.2018 23.10.2018
6   874597   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.10.2018 23.10.2018
7   874598   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.10.2018 23.10.2018
8   874599   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.10.2018 23.10.2018
9   874600   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.10.2018 23.10.2018
10   875767   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.10.2018 30.10.2018
11   875769   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.10.2018 30.10.2018
12   875770   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.10.2018 30.10.2018
13   875772   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.10.2018 30.10.2018