Информация за преписката

Възложител: Министерство на правосъдието /МП/
Номер: 00106-2018-0023
Адрес на профила на купувача: http://profile.mjs.bg/61384d578f8acf52e0971f6e3f3a72c1
Процедура: Открита процедура
Описание: Продължава от т. II.1.1. - гражданите, бизнеса и външни структури за заявяване и предоставяне на електронни административни услуги и обмен на електронни документи“.Предметът включва изпълнението на следните етапи: 1.Анализ на данните и изискванията;2. Изготвяне на детайлна техническа спецификация (ДТС);3. Разработване на софтуерното решение;4. Тестване;5. Внедряване;6. Обучение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/06/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   845563   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.05.2018 08.05.2018
2   845567   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.05.2018 08.05.2018
3   865452   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.08.2018 03.09.2018
4   909838   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.05.2019 02.05.2019