Информация за преписката

Възложител: Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерство на образованието и науката (ЗОУФООС на МОН)
Номер: 05654-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?9MHT1eHprGa6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP7079p+FQuuLyZt32n3x80FskXSCuIkOQDQLiOj1J/lPnYxWWmBDWr1ErcBg46Dh4ckcw=
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е „Разработка на информационна система за администриране на финансовите процеси в системата на предучилищното и училищното образование ”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/06/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   845508   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.05.2018 08.05.2018
2   845509   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.05.2018 08.05.2018
3   862439   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2018 15.08.2018
4   902060   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.03.2019 20.03.2019