Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Котел към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2018-0052
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2080
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка, монтаж , баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми – летни и зимни "
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/06/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   843774   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         24.04.2018 26.04.2018
2   843775   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.04.2018 26.04.2018
3   862695   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.08.2018 17.08.2018
4   927773   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.08.2019 13.08.2019