Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2018-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page%2C1677
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Равда за 2018 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/04/2018 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   837474   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.03.2018 26.03.2018
2   837475   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.03.2018 26.03.2018
3   851587   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.06.2018 18.06.2018
4   871062   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018