Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2018-0008
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/33827
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата поръчка е за сключване на рамково споразумение с трима изпълнители с цел да се определят условията на поръчките, които ще се възложат за период от 2 години от сключване на договор, включително относно цените, в съответствие с чл.81, ал.2 от ЗОП, с предмет: „Предоставяне на услуги по организиране на събития по проекти на Община Бургас, които се финансират със средства на Община Бургас и от външни финансови инструменти“. В изпълнение на проекти, финансирани както от различни програми, така и със средства на Община Бургас, се организират разнообразни по формат и обхват събития. Тъй като не е възможно предварително да бъдат определени точният им брой и време на провеждане, както и проектите, които предстоят да бъдат одобрени и стартирани, настоящата поръчка има за цел да определи условията за възлагане на договорите на база на отделните компоненти съгласно типа събитие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/04/2018 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   832456   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.02.2018 г.  02.03.2018 г. 
2   832459   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.02.2018 г.  02.03.2018 г. 
3   856133   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2018 г.  09.07.2018 г. 
4   875921   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.10.2018 г.  02.11.2018 г. 
5   878929   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.11.2018 г.  21.11.2018 г. 
6   878930   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.11.2018 г.  21.11.2018 г. 
7   893584   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.02.2019 г.  13.02.2019 г. 
8   897128   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.02.2019 г.  26.02.2019 г. 
9   897921   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.02.2019 г.  28.02.2019 г. 
10   897924   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.02.2019 г.  28.02.2019 г. 
11   933014   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.09.2019 г.  16.09.2019 г. 
12   941644   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.10.2019 г.  29.10.2019 г. 
13   944664   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.11.2019 г.  18.11.2019 г. 
14   944665   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.11.2019 г.  18.11.2019 г.