Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2018-0003
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/
Процедура: Открита процедура
Описание: Изпълнението на следните доставки и свързаните с тях услуги, съгласно ТСЛ 66.2522.16 (Приложение № 10 от документацията за участие): 1. Доставка на леки витлови учебно-тренировъчни самолети - 4 броя;2. Доставка на полетен симулатор (тренажор) – 1 брой; 3. Доставка на авиационно-техническо имущество, консумативи и разходни материали - осигуряващи експлоатация на самолетите за не по-малко от 400 часа нальот на един самолет за една година (общо 1600 часа за четири самолета); 4. Доставка на пълен комплект инструменти и средства за наземно обслужване на самолетите, силовата установка и авиониката на самолетите - осигуряващи провеждане на нормална/ежедневна летателна дейност и планови и непланови инспекции - on the route and in the hangar; 5. Доставка на контролно-проверовъчна апаратура и контролно-измервателна апаратура необходима за обслужване на самолетите; 6. Обучение на летателен състав - 4 инструктора; 7. Обучение на авиационен инженерен състав - 20 човека.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/03/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   826999   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.01.2018 31.01.2018
2   827003   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.01.2018 31.01.2018
3   834378   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         12.03.2018 12.03.2018
4   840331   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.04.2018 04.04.2018