Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник
Номер: 01021-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.vik-pernik.eu/order.html
Процедура: Публично състезание
Описание: В предмета на обществената поръчка се включват доставка на водопроводни части, необходими за поддържането на водопроводната мрежа в експлоатационните райони на дружеството, а именно тръби и фитинги от ПЕПВ различни диаметри; спирателни крановe;пожарни хидранти; аварийни скоби ;поцинковани фитинги ;чугунени водовземни скоби ; фланци стоманени глухи и свободни ; фланци чугунени глухи . Срока на изпълнение на поръчката е дванадесет месеца.Предмета на обществената поръчка е разделен на пет обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31/01/2018 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   823206   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.01.2018 08.01.2018
2   823209   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         08.01.2018 08.01.2018
3   851076   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         12.06.2018 12.06.2018
4   851077   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         12.06.2018 12.06.2018
5   851079   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         12.06.2018 12.06.2018
6   919906   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.07.2019 03.07.2019