Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/
Процедура:
Описание: Предметът на поръчката е сключване на договор със срок на действие 60 месеца за поддържане на комуникационно и информационно оборудване от състава на КИНС на ВВС, в съответствие с техническа спецификация ТС А91.2604.17, което включва: 1. Основна точка за контакт. 2. Техническо обслужване. 3. Ремонт. 4. Попълване и възстановяване на запасното оборудване. 5.Услуги за демонтаж, преместване, инсталиране, интегриране и пускане в експлоатация на оборудване. 7. Провеждане на курсове с длъжностните лица, експлоатиращи системите/подсистемите. 6. Услуги за обновяване на оборудване, спряно от производство и/или поддръжка и софтуера.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   822643   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.01.2018 04.01.2018
2   853879   Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)     26.06.2018 28.06.2018