Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2017-0049
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/
Процедура:
Описание: Предметът на поръчката е: Интегрирана логистична поддръжка (ИЛП) за период от 48 (четиридесет и осем) месеца на 12 броя самолети МиГ-29А и 3 броя самолети МиГ-29УБ. ИЛП трябва да възстанови летателната годност на самолетите и да осигури не по-малко от 50% остатъчен междуремонтен ресурс на оборудването от комплектацията на самолетите, като под оборудване се разбира агрегати, блокове, възли и детайли от самолета, двигателите РД-33, сер.2, кутии на самолетните агрегати КСА-2 и комплектуващите ги системи и елементи. След възстановяване на летателната годност на самолетите, ИЛП трябва да осигури общ годишен нальот – не по-малко от 1450 часа (1000 часа на 12 броя МиГ-29А и 450 часа на 3 броя МиГ-29УБ) срещу фиксирана цена за един летателен час. За изпълнението на посочения общ годишен нальот, ИЛП трябва да осигурява не по-малко от 66,6% от самолетите да бъдат в непрекъсната летателна годност. ИЛП се осъществява чрез извършване на услуги и доставки за самолетите. Подробна информация за вида на услугите и доставките е посочена в Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката, приложени към поканата за участие, одобрена с настоящото решение.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   818642   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.12.2017 07.12.2017
2   822249   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         02.01.2018 02.01.2018
3   838846   Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)     28.03.2018 30.03.2018
4   845679   Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)     08.05.2018 09.05.2018