Информация за преписката

Възложител: Министерство на външните работи /МВнР/
Номер: 00105-2017-0012
Адрес на профила на купувача: http://www.mfa.bg/bg/events/65/56/6238/index.html
Процедура:
Описание: Осигуряване на доставчик на висококвалифицирани ИКТ дейности и услуги, чрез които да се постигнат и поддържат ниски нива на информационните рискове и да се гарантира поверителността, цялостността и наличността на трансферираната, обработваната и съхраняваната информация в информационно-комуникационната инфраструктура на Министерство на външните работи, подробно описани в Техническата спецификация. Срок за извършване на услугите - 24 месеца.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   814737   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.11.2017 14.11.2017
2   820608   Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)     19.12.2017 21.12.2017
3   975043   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.04.2020 30.04.2020