Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2017-0040
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-064
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставка на природен газ за Военно окръжие - Кюстендил

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   814143   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.11.2017 09.11.2017
2   826787   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.01.2018 29.01.2018