Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2017-0038
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/МО-DOA-2017-044
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на масла, смазки и специални течности по 12 обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/11/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   810430   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.10.2017 19.10.2017
2   810433   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.10.2017 19.10.2017
3   811920   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.10.2017 30.10.2017
4   830930   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.02.2018 22.02.2018
5   846967   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.05.2018 15.05.2018
6   862356   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.08.2018 13.08.2018