Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2017-0037
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-057
Процедура:
Описание: “Доставка на „Изстрел с осколочно – фугасна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1”, „Изстрел с противотанкова граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1” и „Изстрел с инертна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1”, съответстваща на изискванията на Технически спецификации ТС Б.05.2589.16-ВО, ТС Б.05.2696.17-ВО и ТС Б.05.2697.17-ВО, необходими за Българската армия.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/11/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   809589   Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)     12.10.2017 16.10.2017
2   809590   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.10.2017 16.10.2017
3   812210   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     30.10.2017 01.11.2017
4   847820   Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)     21.05.2018 23.05.2018
5   862197   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.08.2018 10.08.2018