Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2017-0035
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro
Процедура:
Описание: Предметът на обществената поръчка е разкриване на покрив и стени на вкопано съоръжение до кота -3.00 метра, направа на нова хидроизолация на покрива и на стените на съоръжението, съгласно подробна количествена сметка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/10/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   809227   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.10.2017 12.10.2017
2   809250   Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)     10.10.2017 12.10.2017
3   836361   Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)     20.03.2018 22.03.2018