Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2017-0032
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на компютърна техника и периферия” по 5 обособени позиции: - Обособена позиция № 1 - Доставка на "Преносим компютър", съгласно техническа спецификация ТС С 92.2581.16; - Обособена позиция № 2 - Доставка на "Настолен компютър", съгласно техническа спецификация ТС С 92.2495.16; - Обособена позиция № 3 - Доставка на "Лазерен мрежови принтер" съгласно техническа спецификация ТС А 76.2657.17, "Принтер лазерен" съгласно техническа спецификация ТС С 92.2583.16 и "Принтер лазерен цветен" съгласно техническа спецификация ТС А 76.2504.16; - Обособена позиция № 4 - Доставка на "Мултифункционално устройство (скенер, копир, принтер, факс) със скорост на печат 20 страници в минута", съгласно техническа спецификация ТС А 76.2505.16; - Обособена позиция № 5 - Доставка на "Switch 24 Port 10/100 Poe", съгласно техническа спецификация ТС С 92.2494.16
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/11/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   809271   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.10.2017 12.10.2017
2   809285   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.10.2017 12.10.2017
3   840328   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.04.2018 04.04.2018
4   851510   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.06.2018 15.06.2018
5   863877   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.08.2018 21.08.2018
6   863879   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.08.2018 21.08.2018
7   863880   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.08.2018 21.08.2018