Информация за преписката

Възложител: Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Бургас
Номер: 00936-2017-0002
Адрес на профила на купувача: http://dmsgd-bs.com/blog/ps-001-09-10-2017-god-dostavka-na-hranitelni-produkti-za-nuzhdite-na-dmsgd-gr-burgas-po-11-obosobeni-pozitsii/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас по 11 обособени позиции: ОП №1: Месо и месни продукти ОП №2: Мляко и млечни продукти ОП №3: Масла и мазнини ОП №4: Риба, рибни продукти и други морски храни ОП №5: Яйца ОП №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа ОП №7: Картофи, кореноплодни и варива ОП №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях ОП №9: Други хранителни продукти ОП №10: Детски пюрета и каши ОП №11: Млека за кърмачета, преходни млека и специализирани формули Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към документацията. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/10/2017 14:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   808979   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.10.2017 09.10.2017
2   808981   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.10.2017 09.10.2017
3   831115   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.02.2018 21.02.2018
4   855353   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.07.2018 04.07.2018
5   895564   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2019 19.02.2019
6   895565   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2019 19.02.2019
7   895566   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2019 19.02.2019
8   895568   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2019 19.02.2019
9   895571   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2019 19.02.2019
10   895574   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2019 19.02.2019
11   895575   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2019 19.02.2019
12   895578   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2019 19.02.2019
13   895580   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2019 19.02.2019
14   895583   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2019 19.02.2019