Информация за преписката

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/
Номер: 01055-2017-0019
Адрес на профила на купувача: http://www.cadastre.bg/public-contracts/usuvurshenstvane-na-rabotnite-procesi-za-predostavyane-na-EAU-kadastar
Процедура: Открита процедура
Описание: Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра и технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект на Агенция по геодезия, картография и кадастър.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/11/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   807316   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.09.2017 02.10.2017
2   807317   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.09.2017 02.10.2017
3   815922   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.11.2017 23.11.2017