Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив
Номер: 01020-2017-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставката на реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД. Реактивите и консумативите са описани подробно в Техническа спецификация по вид и количество, представени в табличен вид.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/11/2017 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   807126   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.09.2017 г.  02.10.2017 г. 
2   807127   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.09.2017 г.  02.10.2017 г. 
3   843376   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2018 г.  23.04.2018 г. 
4   900666   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.03.2019 г.  14.03.2019 г. 
5   900667   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.03.2019 г.  14.03.2019 г. 
6   900669   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.03.2019 г.  14.03.2019 г. 
7   900670   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.03.2019 г.  14.03.2019 г. 
8   900673   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.03.2019 г.  14.03.2019 г. 
9   900674   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.03.2019 г.  14.03.2019 г. 
10   900676   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.03.2019 г.  14.03.2019 г. 
11   900678   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.03.2019 г.  14.03.2019 г. 
12   900680   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.03.2019 г.  14.03.2019 г. 
13   900682   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.03.2019 г.  14.03.2019 г. 
14   900683   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.03.2019 г.  14.03.2019 г. 
15   900684   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.03.2019 г.  14.03.2019 г.